Omdat TOEVAL niet bestaat.... Toeval bestaat niet
 
Home Ordale Filosofie Ordale Engine Ordale Meerwaarde Contact

Ordale voorwaarden

Aan het gebruik van de Ordale database kunnen geen rechten worden ontleend. De interpretatie van de Ordale inzichtspreuken vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Ordale aanvaart geen aansprakelijkheid voor de ervaren relevantie of effecten van de spreuken.

Voor het gebruik van de Ordale Engine vraagt Ordale geen vergoeding. Ordale dankt u als gebruiker en wenst u een inspirerende toekomst. Vrijwillige donaties zijn welkom en kunnen worden overgemaakt op bankrekening: Rabobank, 13.73.78.483 tnv Ordale.

De spreuken zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Ordale. Het is de gebruiker toegestaan de spreuk te printen en voor eigen gebruik te vermenigvuldigen. Volgens het Nederlandse (art. 15a Auteurswet 1912) en het Belgische citaatrecht mogen auteursrechtelijk beschermde werken geciteerd worden in een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling, onder de voorwaarde dat het werk waaruit geciteerd wordt rechtmatig openbaar is gemaakt en het geciteerde materiaal een subfunctie vervult in het hoofdwerk.

Ordale staat het de gebruiker toe om te citeren uit de Ordale database onder voorwaarde dat de naam Ordale en de website www.ordale.com duidelijk wordt vermeld.